Kup – Dragan Mance

download

Kup Dragan Mance

Organizacioni odbor


Predsednik Organizacionog odbora:

Miloš Vazura


Glavni koordinatori turnira:

Goran Mance, Dragan Mance, Milan Čabrić


Organizacioni odbor:

Mirko Gluščević, Ivan Đukanović, Dušan Gavrilović, Radoslav Mačinković, Dušan Sredić, Đerđ Balaton, Goran Topalović, Vlada Trikić


Takmičarska komisija:

Sead Čočić, Dragan Mance


Disciplinska komisija:

Mile Jeličić, Branislav Veselinović


Lekarska komisija:

Dr. Branislav Milojević