Organizacioni odbor

Predsednik Organizacionog odbora:

Miloš Vazura

Glavni koordinatori turnira:

Goran Mance, Dragan Mance, Milan Čabrić

 

Organizacioni odbor:

Mirko Gluščević, Ivan Đukanović, Dušan Gavrilović, Radoslav Mačinković, Dušan Sredić, Đerđ Balaton, Goran Topalović, Vlada Trikić

Takmičarska komisija:

Sead Čočić, Dragan Mance

Disciplinska komisija:

Mile Jeličić, Branislav Veselinović

Lekarska komisija:

Dr. Branislav Milojević

Translate